איורים - Illustrations

 


member in the board of the Israel Illustrations association
חבר ועד באגודת המאיירים 


"שיר-איור" - שיר הוא תיאור של איור - חלקו קיים וחלקו עדיין מופנם 
 הכינוס ה 19- של אגודת חובבי היינה - לציון יום הולדתו ה 212- של המשורר היינריך היינה
פתיחה 13-12-09
התערוכה ממשיכה בדימונה עד סוף 2010
 


היינריך היינה

 

 
היינריך היינה

 

 
היינריך היינה

 

 
היינריך היינה

   

יודי - ymarton 

Not for Profit Copyright Your Opinion Web site design & Development Cell Phone: +972-52-3355975
Location: Haifa, Israel
Email: yudi.marton@gmail.com
The site is not for profit
Last updated: Monday 25 September 2023